„Aukštaitijos šilo“ miškasodyje

MSK „Aukštaitijos šilas“ organizavo tradicinę miško sodinimo dieną – miškasodį. Miškasodis – tai ypatingai svarbus miškininkų darbas ir gera proga supažindinti jaunąją kartą su miško gyvenimu. Todėl šią dieną „Aukštaitijos šilas“ kieme būriavosi ne tik darbuotojai, kooperatyvo svečiai, bet ir gimnazistai, kurie jau trečius metus gausiai atvyksta į talką. Šį pavasarį sodinome 3 ha kirtavietę Šnieriškių k., Molėtų raj.

Atvykus į vietą visus pasveikino kooperatyvo direktorius, o gerai pažįstami miškininkai Stasys Stonkus ir Pranas Girskas išsamiai paaiškino ir parodė kaip reikia tinkamai sodinti medelį. Anot jų, labai svarbu, kad šaknys nebūtų išlindusios į paviršių, kad būtų tinkamai prispausta, kad nebūtų per giliai pasodinta. Išklausę instruktažo, susiskirstę poromis, apsiginklavę kibirais ir kastuvais, ryžtingai nusiteikę talkininkai kibo į darbą. Talkos metu buvo pasodinta 11 tūkstančių pušies sodmenų. Visi miškasodžio dalyviai buvo apdovanoti kepurėlėmis su jubiliejine MSK „Aukštaitijos šilas“  atributika.

Moksleiviai ne vienerius metus gausiu būriu atvyksta sodinti mišką. Džiugu matyti entuziastus ir vis naujus mokinių veidus. Mišką teko sodinti ir lyjant lietui ir šviečiant saulei. Sodinome skirtingų rūšių medelius, t. y. beržus, eglutes ir pušį. Darbas toksai pat, tik miškas vis kitoks… Šį pavasarį galėjome pamatyti pirmuosius grybus ir išgirsti gegutės kukavimą. Kad gegutės kukavimas aidi virš Lietuvos miškų mūsų direktorius jau žinojo. Mūsų protėviai gegutei priskirdavo daug reikšmių, o šiais laikais liko tik vienas – gegutės nešamo turto troškimas. Todėl reikia nešiotis pinigėlių, kad tuščiomis neužkukuotų. Tai žinodami, visiems talkininkams monetų padalinom. Miškasodžiui pasibaigus turėjome vaišes gamtoje, po kurių kooperatyvo direktorius padėkojo visiems dalyviams už entuziazmą, gerą nuotaiką, puikiai atliktą prasmingą darbą. Tikime, kad pasodintas miškas augs ir oš ateities kartoms.

MSK „Aukštaitijos šilas“ puoselėja gražią tradiciją miško sodinimu ugdyti mokinių supratimą, kad miškas ne tik kertamas, bet ir sodinamas.

 

MSK „Aukštaitijos šilas“ administratorė

Vilma Židonienė

Tagged , .