„Žinių radijo“ laidoje „Ekonomika šiandien“- apie miškų įsigijimo saugiklius


Pastaruoju metu valdantieji pradėjo kelti klausimą dėl apribojimų įvedimo privačių miškų rinkai, nustatant didžiausią galimą įsigyti nuosavybėn miško plotą, analogiškai vadinamiesiems „ž.ū. paskirties žemės saugikliams“. Apie tai plačiau-pirmadienio (2018-02-05) 10.08 val. „Žinių radijo“ laidoje „Ekonomika šiandien“. 

 

Laidos video įrašas: https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekonomika-siandien/ar-reikalingi-misku-saugikliai?video=1

 
Laidoje dalyvauja Lietuvos miškų savininkų asociacijos pirmininkas Algis Gaižutis, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika
 
Laidą veda Žilvinas Šilėnas, LLRI prezidentas

LMSA komentaras:  

Remiantis Valstybinės miškų tarnybos tvarkomo Valstybinio miškų kadastro duomenimis (2017-07-01) privačių miškų Lietuvoje turėjome ~851 tūkst.ha, tad pono K.Starkevičiaus minimi 30 tūkst. ha tesudaro ~3,5 proc, o ne ~15 proc. nuo privačių Lietuvos miškų.

Toliau- remiantis oficialia valstybinių institucijų pateikiama statistika [žiūr. http://www.amvmt.lt/images/veikla/stat/Privaciu_misku_statistika/2017_07_01/5.analize.pdf ], daugiau kaip 500 ha turėjo tik 54 savininkai (neišskiriant- ar  tai juridiniai, ar fiziniai asmenys), bendrai valdę 83 796 ha (iš to skaičiaus nėra nei vienos valdos, kurioje kompaktiškai būtų vienam savininkui priklausantys 500 ha ar didesni miško plotai, didesnių valdų nuo 100 iki 200 ha VMT priskaičiuoja TIK 12  per visa Lietuvą (jos kartu užima ~1,5 tūkst. ha). Stambesnių nėra.
O kiek yra valdoma per susijusius asmenis- tokios oficialios statistinės informacijos nėra.

Kartu- klausimas: koks būtų TIKSLAS siekiant apriboti galimo įsigyti nuosavybės teise miško plotą? Būtų gerai, kad politikai įvardintų konkrečiai. Nes ir dabar valstybė turi daugeliu atvejų išpirkti vidutine rinkos kaina parduodamus miškus, jei tik to pageidauja. Pasiteiraukite- kiek kartų iš viso Valstybė tokia teise pasinaudojo [žiūr. Miškų įstatymo 41 straipsnis. Pirmumo teisė įsigyti privačią miškų ūkio paskirties žemę 2 dalis:

2. Pirmumo teisę (išskyrus atvejus, kai pirmumo teise pasinaudoja žemės sklypo  bendraturčiai Civilinio kodekso 4.79 straipsnyje nustatyta tvarka) įsigyti privačią miškų ūkio paskirties žemę, kuri yra valstybinių parkų konservacinio, ekologinės apsaugos ir rekreacinio prioriteto zonose, valstybiniuose draustiniuose ir kitose saugomose teritorijose, kurioms suteiktas Natura 2000 statusas, arba kuri ribojasi su valstybinės reikšmės mišku, už tokią pat kainą ir kitomis tokiomis pat sąlygomis turi valstybė. Kaina, kurią valstybė gali mokėti už perkamus privačios žemės sklypus, negali viršyti šių žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos atliekant vertinimą masiniu būdu Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, arba rinkos vertės, apskaičiuotos taikant Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, jeigu pastaroji vertė yra didesnė.

LMSA informacija

Tagged , , .