Miškotvarkos projektai

Miškotvarkos  projektas objektyvi ir tiksli informacija apie Jūsų mišką. Miškotvarkos projektas yra reikalingas kiekvienam miško savininkui norinčiam turėti objektyvią informaciją apie savo miško valdą ir joje racionaliai ūkininkauti.

Savininkas, turėdamas  parengtą savo miško valdos miškotvarkos projektą, gali spręsti apie savo valdos vertę, vykdyti reikalingus kirtimus, miško atkūrimo darbus, kitas priemones, reikalingas valdos vertei padidinti.

Miškotvarkos projektą sudaro:

  1. Inventorizacinė dalis ( t.y. medynų aprašymai, medynų planai).
  2. Projektuojami kirtimai ( plyni, retinimai ir kiti kirtimai ).
  3. Projektuojami miško atkūrimo darbai ( kiek ir kokių sodinukų reikės miško atkūrimui, kurie plotai bus paliekami savaiminiam atželdinimui).
  4. Aplinkosauginiai reikalavimai – pažymimos zonos, kuriose ribojama ūkinė veikla, nurodomos miškų grupės, pažymimos upių, ežerų apsaugos zonos, saugomų paukščių lizdavietės.

Reikalavimai Miškotvarkos projektui parengti:

  1. Miškotvarkos projektai rengiami privačioms miško valdoms, kurių nuosavybė įteisinta ir įregistruota Registrų centre (savininkas privalo turėti valdos planą ir valdos registravimo pažymėjimą).
  2. Miško valda vietoje turi būti pažymėta aiškiomis ribinėmis linijomis.

Sudarius miškotvarkos projekto rengimo sutartį MSK „Aukštaitijos šilo“ taksatoriai vyksta į valdą ir ją inventorizuoja. Savininko dalyvavimas yra pageidautinas, bet neprivalomas.

Valdos inventorizavimas, tai ne tik duomenų rinkimas natūroje, bet ir nemokama konsultacija miške, kuria patariama pasinaudoti. Jos metu su miškininku galima aptarti reikalingas ūkines priemones, jų atlikimo galimybes ir sužinoti kitą informaciją.

Miškotvarkos projektai parengiami per 3-4 savaites, galioja: iki 10 ha plotui – 20 metų, didesniems plotams – 10 metų.

Miškotvarkos projekto kaina (be PVM):

  • Miško plotui  iki 5 ha  – 250 Eur.
  • Virš 5 ha, už kiekvieną sekantį miško ploto hektarą po 15 Eur.

MSK „Aukštaitijos šilas“ rengia miškotvarkos projektus visoje Lietuvoje nuo 1998 m.

MSK „Aukštaitijos šilas“ – tai viena stipriausių privačių įmonių rengiančių miškotvarkos projektus.