Paslaugos

Konsultuojame visais ūkininkavimo miškuose klausimais

Norint savarankiškai tvarkytis savo miško valdoje būtinos žinios apie mišką, kurias gali suteikti mūsų įmonės kvalifikuoti specialistai, turintys miškininkystės išsilavinimą, bei sukaupę didelę patirtį.

Rengiame miškotvarkos projektus

Ūkininkavimo privačiuose miškuose pagrindas yra privataus miško vidinės miškotvarkos projektas, t. y. objektyvi ir tiksli informacija apie Jūsų mišką. Miškotvarkos projektas rengiamas visai valdai, nepriklausomai nuo to, kokį plotą užima brandūs medynai. Miškotvarkos projektai valdoms nuo 3 iki 10 ha rengiami 20 metų, o valdoms, kurių plotas didesnis nei 10 ha dešimčiai metų. Miškotvarkos projektus rengiame ir norint gauti ES paramą miškams, t. y. kompensacijas už ūkinės veiklos apribojimus, kraštovaizdžio tvarkymą.

Perkame mišką su žeme

Susisiekite, mes įvertinsime jūsų mišką ir pateiksime pasiūlymą. Garantuojame gerą kainą ir atsiskaitymą laiku. Perkant mišką su žeme sandoris sudaromas pas notarą įgyjant į miško sklypą nuosavybės teisę.

Perkame statų mišką išsiskirtimui

Jeigu norite pelningai ūkininkauti savame miške – susisiekite, įvertinsime jūsų miško būklę, iškertamos medienos kiekį, pasiūlysime kainą. Perkame ugdomuosius, tarpinius ir pagrindinius miško kirtimus vadovaujantis bendrąja miškotvarka arba pagal individualų miškotvarkos projektą.

Perkame medieną

Jeigu neturite laiko pardavinėti medienos, galime ją visą nupirkti sandėlyje. Išmatuosime sandėliuojamos medienos kiekį, bei susitarsime dėl abiems pusėms priimtinos kainos. Už perkamą medienos sandėlį atsiskaitome pagal susitarimą. Reikalui esant galime atsiskaityti iš karto. Perkame įvairius apvalios medienos sortimentus: rąstus, popiermedžius, tarinius rąstelius bei malkas. Medieną pasiimame savo transportu. Minimalus medienos kiekis apie 30 m³, t.y. pilnas miškovežis.

Nustatome rinkos vertę

Perkant ir parduodant mišką, pasiūlome optimalius miško naudojimo variantus.

Rengiame miško želdinimo projektus, atliekame miško sodinimo ir želdinių priežiūros bei apsaugos darbus, apželdome kirtavietes

Miško želdinimo projektus rengiame ES paramai gauti ir konsultuojame ES paramos klausimais, pildome paraiškas. Savininkui pageidaujant atliekame visus miško įveisimo bei priežiūros ir apsaugos darbus, t. y. dirvos ruoša, sodmenys su kilmės sertifikatais, pasodinimas, priešgaisrinių juostų įrengimas, piktžolių, nepageidaujamų medžių ir krūmų, stelbiančių pasodintus medelius sunaikinimas mechaniniu būdu, tepimas repelentais ir kiti darbai. Taip pat, savininko pageidavimu, atkuriame kirtavietes.

Vykdome miško kirtimus

Organizuojame ir atliekame miško kirtimo darbus.

Parduodame medieną

Paruošiame biržes kirtimui, ženkliname kirstinus medžius, tvarkome miško kirtimo dokumentaciją

Teikiame medienos transportavimo paslaugas