Drastiškai sumažėjo skaičius naujus miškus norinčių įveisti žemės savininkų

Š. m. kovo 31 d. baigėsi paraiškų gauti paramą pagal kai kurias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones rinkimas. Nacionalinė mokėjimų agentūra prie LR žemės ūkio ministerijos paskelbė informaciją apie paraiškų surinkimo rezultatus. Miškininkystės srityje jie yra labai nedžiuginantys- drastiškai sumažėjo suinteresuotų dalyvauti praėjusį laikotarpį buvusioje populiariausioje priemonėje-naujų miškų įveisime. Nuo š. m.…