Drastiškai sumažėjo skaičius naujus miškus norinčių įveisti žemės savininkų

Š. m. kovo 31 d. baigėsi paraiškų gauti paramą pagal kai kurias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones rinkimas. Nacionalinė mokėjimų agentūra prie LR žemės ūkio ministerijos paskelbė informaciją apie paraiškų surinkimo rezultatus. Miškininkystės srityje jie yra labai nedžiuginantys- drastiškai sumažėjo suinteresuotų dalyvauti praėjusį laikotarpį buvusioje populiariausioje priemonėje-naujų miškų įveisime.


Nuo š. m. vasario 1 d. iki kovo 31 d. buvo renkamos paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Šiuo paraiškų rinkimo etapu miško veisimui finansuoti buvo skirta 11 mln. eurų paramos lėšų. Preliminariais duomenimis paraiškų rinkimo laikotarpiu buvo pateiktos 128 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma 2,39 mln. eurų (tik 21,73 proc nuo skirtų lėšų).

LMSA komentaras: Apmaudu, bet faktas. O juk apie pasekmes perspėjome dar svarstant Kaimo plėtros programą 2014-2020 metams. 40% sumažinti paramos įkainiai, nauji įvesti apribojimai ir dar neproporcingai suvaržytas žemės įsigijimas (vadimamuoju žemės įsigijimo saugiklių įstatymu) – visa tai duoda apgailėtiną rezultatą.
Nuo š. m. vasario 1 d. iki kovo 31 d. taip pat buvo renkamos paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 825 tūkst. eurų paramos lėšų. Preliminariais duomenimis paraiškų rinkimo laikotarpiu buvo pateikta 18 paraiškų, kuriose prašoma 481,71 tūkst. eurų paramos.
Kadangi prašoma paramos suma neviršija nė vienai minėtai veiklos sričiai skirtos, paraiškų pirmumo eilės nebus sudaromos.
Primename, kad naujuoju programiniu laikotarpiu projektams taikomi atrankos kriterijai. Pagal kiekvieną kriterijų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Tik surinkusios nustatytą privalomą mažiausią balų skaičių paraiškos bus toliau vertinamos. Projektų atrankos kriterijai pateikti paminėtų veiklos sričių įgyvendinimo taisyklėse.

 

Naudinga informacija
Tagged , .