Vyriausybėje patikinimas, kad pažadas panaikinti 5 proc. papildomą mokestį bus įgyvendinamas.

Šį penktadienį (2019-06-21) Vyriausybėje vyko pasitarimas dėl miško kelių priežiūros ir tvarkymo, kaip racionaliau ir efektyviau panaudoti tam skiriamas lėšas. Dalyvavo Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio patarėjas Aleksandras Muzikevičius, Vyrausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės patarėjas Vaidas Talačka, Aplinkos ministerijos kancleris Arminas Mockevičius ir AM Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės patarėjas Donatas Vaikasas, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyrius vedėja Aušra Grygalienė, VĮ Valstybinė miškų urėdija direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai Valdas Kaubrė ir Miško infrastruktūros skyriaus vedėjas Rolandas Kevėnas, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas Algis Gaižutis.

 

Dėl per Kelių priežiūros ir plėtros programą ateinančių lėšų miško keliams panaudojimo tobulinimo. Sulaukėme pasitarime dalyvaujančiųjų palaikymo, kad iš visų mokesčių mokėtojų sumokamų mokesčių per Kelių priežiūros ir plėtros programą miško keliams skiriamos lėšos turėtų būti panaudojamos visų miško kelių tvarkymui (t.y.ne tik per valstybinius, bet ir per privačius miškus einančių bendrai naudojamų kelių tvarkymui ). Juk Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 5 dalies 3 punktu VĮ Valstybinių miškų urėdijai pavesta valstybinė funkcija – Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) įgyvendinti bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų miškuose:

Tam kad suderinti egzistuojančią teisinę koliziją tarp urėdijai Miškų įstatymu pavestos funkcijos ir tam skiriamo finansavimo apribojimų, reikėtų patikslinti Vyriausybės nutarimu tvirtinamos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą ir neblokuoti galimybės jas naudoti per privačius miškus einančių miško kelių tvarkymui.

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi miško keliai priskiriami vietinės reikšmės vidaus keliams.

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos naudojamos vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti.

Kasmet Programos finansavimo lėšos valstybinių miškų vietinės reikšmės keliams tvarkyti skiriamos valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai. Iš visų mokesčių mokėtojų į Valstybės biudžetą sumokamų akcizo už kurą, transporto priemones ir leidimus medienai vežti ir pan. mokesčių formuojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos iki šiol buvo skiriamos tik valstybinių miškų kelių tvarkymui, nors mokesčius moka ir keliais naudojasi visi piliečiai ir įmonės, įskaitant privačius miško rangovus, medienos pervežimo kompanijas, privačių miškų savininkus ir kt. Per privačius miškus einantiems bendrai naudojamiems miško keliams iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos nepanaudojamos. Tas nėra logiška ir šią teisinę koliziją būtina spręsti.

Labai tikimės, kad aptartų pakeitimų pateikimas Vyriausybei neužtruks.

Dėl kitų aptartų klausimų– sutarta bendromis pastangomis ir koordinuojant veiksmus pasiekti, kad:

-2020-2027 m. Žemės ūkio ir Kaimo plėtros strategijoje bus įtvirtinta priemonė miško kelių tvarkymui mu maksimaliai galimu rėmimo intensyvumu bei netaikant de-minimis taisyklės

– Lauksime Aplinkos ministerijos iš Finansų ministerijos užsiprašyto išaiškinimo, kad urėdija galėtų dalyvauti įgyvendinant bendrus projektus miško kelius siekiantiems bendrai statyti ir remontuoti bei prižiūrėti pareiškėjams sudarant jungtinės veiklos sutartis

-LMSA raginame miškų savininkus pasinaudoti galimybe kreiptis šiuo metu paskelbtame šaukime miško keliams įrengti ar rekonstruoti per priemonę ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. [paramos intensyvumas- 80 proc, paraiškų priėmimui liko tik savaitė- iki birželio 28 d. , [plačiau čia…>>>]

🔴 Pozityviai nuteikė ir Ministro Pirmininko patarėjo Aleksandro Muzikevičiaus apibendrinant pasitarimą pakartotas patikinimas, kad bus įgyvendinamas pažadas panaikinti miškų savininkams 5 proc. papildomą mokestį. Šis patikinimas- labai gera žinia miškų savininkams prieš artėjančią vasaros lygiadienio- Joninių – šventę. Vadinasi Vyriausybė elgiasi atsakingai, pažadais nesišvaisto populistiškai, jei jau pažadas išsakytas- įgyvendina.

LMSA informacija

Tagged .