A. Salamakinas prabilo apie 5proc.mokesčio sumažinimą 50proc.

Š. m. gegužės 18 d. Seime vykusiame Socialdemokratų frakcijos ir Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) susitikime  5 proc. mokesčio iniciatorius Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas socialdemokratas Algimantas Salamakinas prabilo apie planus keisti Miškų įstatymą per pusę sumažinant šį vienintelį tokį Europos Sąjungos šalyse apyvartos mokestį tiek privačių miškų savininkams, tiek ir urėdijoms.


Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas Algis Gaižutis susitikimo metu iškėlė klausimą apie būtinybę atsisakyti  nuo 2015 metų įsigaliojusio papildomo 5 proc. mokesčio miškų savininkams, nes jis neigiamai veikia visą sektorių, įvedant mokestį deklaruotų tikslų nepasiekta. Kaip tik atvirkščiai- toks drastiškas papildomas apmokestinimas (5 proc. apyvartos mokestis ≈30-35 % nuo uždarbio), stipriai paveikė darbus privačiuose miškuose. Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, palyginus su 2014 -tais, praėjusiais metais darbų apimtys sumažėjo trečdaliu, iš privačių miškų į rinką pateikta ~ 900 tūkst. m3 medienos mažiau. O šiais metais neigiama tendencija tik stiprėja. Tai labai nepalankus signalas viso sektoriaus vystymuisi, ypač- jei kalbame apie investicijų pritraukimą verslo plėtrai ir modernizavimui. Iš kitos pusės, stringa ES paramos lėšų miško keliams panaudojimas, nes Aplinkos ministerija išaiškino, jog urėdijos negali vykdyti jungtinių projektų miško kelių tvarkymui kartu su privačių miškų savininkais, o atskiras kelio atkarpas tvarkyti, jei kita dalis liks blogos būklės, tiesiog nėra prasmės. Tad gaunasi paradoksas- skiriamų miško kelių tvarkymui lėšų per Kaimo plėtros programą jau antrą finansinį laikotarpį nesugebama panaudoti, o neva miškų tvarkymui įvedamas papildomas specialus mokestis. Tuo tarpu per beveik pusantrų metų, kai mokamas 5% mokestis, kelių per privačius miškus sutvarkyta tik apie pora dešimčių kilometrų. Privatūs savininkai ir toliau priversti už savo lėšas tvarkyti bendrai naudojamus kelius, jei nori privažiuoti prie savo valdų. O daugeliu atvejų tokie privažiavimai grąžinant nuosavybę iš viso nebuvo suprojektuoti, nors tą padaryti įpareigojo įstatymai.

Reaguodamas į LMSA pirmininko paklausimą, Algimantas Salamakinas informavo apie planuojamus LR Miškų įstatymo pakeitimus: 1)sumažinti nuo 5 iki 2,5 proc. atskaitymus į valstybės biudžetą nuo visų pardavimo pajamų už žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką privačių miškų savininkams ir valstybinių miškų  valdytojams ir 2) kad iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų nebūtų finansuojamos Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų-Generalinės miškų urėdijos ir Valstybinės miškų tarnybos- veiklos.

Taipogi Seimo AAK pirmininką nustebino, kad remiantis Miškų įstatymu kuriamos biurokratinės kliūtys įsisavinti skiriamas ES fondų lėšas miško keliams. Paprašė LMSA raštu išdėstyti pasiūlymus.

Apie situaciją miškų ūkyje kalba socialdemokratas, LSDP Aplinkos  komiteto pirmininkas Kazys Grybauskas.  Susitikimą moderavo Socialdemokratų frakcijos pirmininkė Irena Šiaulienė ir LVK prezidentas Valdas Sutkus

Sekančią dieną Girionyse, Miškų institute surengtame LMSA Valdybos posėdyje, aptarėme situaciją ir parengėme raštą Seimo AAK pirmininkui, Aplinkos ministerijai ir Generalinei miškų urėdijai [ Su LMSA raštu Nr.33 susipažinti galima čia…>>>]

LMSA Valdyba nusprendė, kad neprieštarausime, jei dabartinis 5% mokestis bus sumažintas iki 2.5 %. Tačiau laikomės principinės pozicijos- būtina iš viso panaikinti  Miškų įstatymo pakeitimo įstatymu (Nr. XII-761) 2014-01-23 įvestą papildomą apyvartos pobūdžio 5% mokestį privačių miškų savininkams kaip žalingą privataus miškų ūkio plėtrai ir diskriminuojantį miškų savininkus kitų verslo sričių atžvilgiu.

Tagged , , .