Tarėsi, kaip efektyviau prižiūrėti ir remontuoti miško kelius

Šiais metais valstybės įmonės miškų urėdijos pirmą kartą Vyriausybės nustatyta tvarka organizavo ir įgyvendino bendrą miško kelių priežiūrą ir remontą visų nuosavybės formų miškuose, tame tarpe, panaudodamos iš 5% mokesčio privačių miškų savininkams nuo 2015 m. renkamas lėšas. Praėjusiais metais tam nebuvo panaudota lėšų, užtat 2016 metams skirta net 4,04 mln. EUR. Už šias lėšas urėdijos iki metų pabaigos baigs paremontuoti ir sutvarkyti ~1000 km vidinių miško kelių.

 

 

 

 

 

 

 

Siekiant geriau organizuoto miškų urėdijose sudaromų komisijų darbo, sklandesnio miško kelių priežiūros ir remonto darbų atlikimo bei efektyvesnio Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų panaudojimo naujame periode, Aplinkos ministerija ketvirtadienį (š. m. lapkričio 3 d.) nuo 13 val. Vilniuje (Aplinkos ministerijos 508 salėje, A. Jakšto g. 4/9) surengė pasitarimą, kuriame pakvietė miškų savininkų atstovus aptarti šių metų rezultatus, pasidalinti patirtimi ir pasiūlymais dėl tolimesnio šios priemonės įgyvendinimo. Pasitarime taip pat pakviesti dalyvauti Generalinės miškų urėdijos,  keleto miškų urėdijų ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai. Jame dalyvavo ir „Aukštaitijos šilo“ direktorius.

Pradėdamas pasitarimą AM Miškų departamento l.e.p. direktorius dr. Nerijus Kupstaitis kalbėjo, kad  susitikimo tikslas- apsikeisti patirtimi ir padiskutuoti, kaip tinkamiau ir efektyviau prižiūrėti ir remontuoti miško kelius ateityje.

Konstatuota, kad bendra miško kelių priežiūros ir remonto sistema visų nuosavybės formų miškuose veikia, tačiau, tiek Aplinkos ministerijos, tiek ir kitų pasitarimo dalyvių nuomone, procesai galėtų vykti sklandžiau.  Nepaisant skirtingų komisijų darbo organizavimo ir miško kelių priežiūros ir remonto darbų atlikimo tempų, visose miškų urėdijose sudarytos komisijos, patvirtinti miško kelių, kuriuos numatoma prižiūrėti ir remontuoti, sąrašai ir planai, baigiami remontuoti paskutiniai iš numatyto 1000 kilometrų miško kelių.

Trumpai esamą situaciją ir pirminius probleminius klausimus diskusijai pristatė AM Miškų departamento Privačių miškų skyriaus vedėja Ieva Klimašauskė [ su prezentacija „Bendra miško kelių priežiūra ir taisymas visų nuosavybės formų miškuose“ susipažinti galite čia…>>>]

 

Generalinės miškų urėdijos ir VĮ miškų urėdijų atstovai pristatė šių metų rezultatus, pasidalino patirtimi ir kartu su miško savininkus vienijančiomis organizacijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Valstybinės miškų tarnybos atstovais diskutavo, kaip užtikrinti, kad miško kelių priežiūros ir remonto sistema būtų efektyvi.

Tagged , .